Guangming Online> Editor’s Pick

Autumn scenery of Qindeli Farm in NE China's Heilongjiang

CHINA-HEIONGJIANG-TONGJIANG-AUTUMN SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Oct. 11, 2019 shows autumn scenery of Qindeli Farm in Tongjiang City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)

[ Editor: SRQ ]